Luftvernbatteri, Kleppe, Bergen

Fra KrigsKart.no

Arbeidene med batteriet ble trolig satt i gang sent i 1944 eller tidlig i 1945, og det var ikke operativt pr. 8. mai 1945. Det er få rester igjen idag. Se i Kartet