Luftvernbatteri, Kråkås

Fra KrigsKart.no

Batteriet ble meldt operativt 15.11. 1940 med 4 stk. 8,8 cm. luftvernskanoner, og 2 stk. 2,0 cm. maskinkanoner. Primæroppgaven var beskyttelse av luftrommet over Bergen, sekundert beskytning av sjø – og landmål. Se i Kartet