Luftvernbatteri, Ormhaugen, Trondheim

Fra KrigsKart.no

På Ormhaugen ved Austflata på Moholt bygde tyskerne et luftvernartelleri under 2. verdenskrig. Byggingen av M-Flak-Abt 702 startet i juni 1940. Batteriet hadde adkomst fra vest fra innkjøring ved Strinda kirke.Brakkeleiren lå tvers over traseen for Omkjøringsvegen. I tillegg til kanonstillinger og brakkeanlegg ble det bygd bunkere for aggregat og alarminnkvartering av mannskapet. Området var meget sterkt befestet med skyttergraver, miner og piggtrådsperringer. 150 soldater holdt til her og ble ledet av Oberleutnant Ploppa, som var NK i den tyske avdelingen som mistet 10 mann i slaget ved Kjelsted nær Lundamo 14. april. Senere i krigen var Oberleutnant Otto Wollter batterisjef på Austflata. Se i Kartet