Luftvernbatteri Blåmanen, Bergen

Fra KrigsKart.no

Batteriet ble meldt operativt i september 1940 med 4 stk. 8,8 cm. luftvernkanoner, og 2 stk. 2,0 cm maskinkanoner. Primæroppgaven var beskyttelse av luftrommet over Bergen, sekundert beskytning av sjø – og landmål. Batteriet var det første i Bergensområdet som ble utrustet med skyteradar av typen Würzburg D. Se i Kartet