Luftvernbatteri Torp, Lista

Fra KrigsKart.no

Betongruiner etter bygninger som tyskerne hadde under andre verdenskrig. Se i Kartet