Luftvernstilling Knausen, Bergen

Fra KrigsKart.no

Krigsminnet består av to kanonbrønner for 2,0 cm luftvernskyts, med innbyrdes avstand ca. 25 meter. Begge har en diameter på ca. 4 meter, og er bygd i sementert naturstein. På høydedragets vestside er det sprengt ut en tunnel, ca. 5 meter dyp, og i lett vinkel. Se i Kartet