Luftvernstilling Oldernes, Bergen

Fra KrigsKart.no

Restene av luftvernstillingen omfatter en kanonbrønn, bygd i murstein, pusset/forsterket med sement, samt en deknings /ammunisjonsbunker bygd i betong, ca. 10 meter SØ av kanonbrønnen. Se i Kartet