Lyngenlinjen

Fra KrigsKart.no

Tyskerne var overbevist om at russerne hadde til hensikt å gå så langt sørover i Norge som til Narvik. Derfor besluttet de å opprette den såkalte Lyngen-linjen som forsvarslinje. Dette krevde store ressurser, fordi alle festningsanlegg, veier og broer knyttet til denne linjen skulle være ferdig innen 1. mai 1945. I Kvesmenes–Lyngen-området ble et høyt antall sovjetiske krigsfanger i oktober 1944 satt inn i arbeidet med Lyngen-linjen. Sett under ett var det en omfattende byggevirksomhet tyske styrker gjennomførte, med sovjetiske krigsfanger som arbeidskraft. Hele Nord-Troms og Finnmark ble beordret brent. Ordren ble gitt av Hitler, gjennom Terboven, og lød slik: «På grunn av befolkningens ringe beredvillighet til frivillig evakuering har der Führer samtykket i Reichkommisars forslag og befalt at hele den norske befolkning østenfor Lyngenfjord for sin egen sikkerhets skyld skal tvangsevakueres og alle boliger nedbrennes, resp. ødelegges. Øverstkommanderende for Nord-Finland er ansvarlig for at Führerbefalingen gjennomføres hensynsløst. Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass». Lyngenlinjen går fra svensk/finsk grenseområde – og følger fjellet utover mot Storfjorden. Området er vanskelig tilgjengelig, og mange områder kan fortsatt være «uoppdaget» etter krigen. Det er bygget store bunkersanlegg langs hele fjellet, og mange har funnet effekter og våpen fra krigens dager i disse områdene. Se i Kartet