Lyskasterbatteri Ravneberg, Bergen

Fra KrigsKart.no

Mar. Flak Abt. 802/10. Batt. Leuchtgruppe 3 Ravneberg. Restene av anlegget er delvis ødelagt, unntatt er selve betongplattformen for lyskasteren som er delvis intakt. Brystvernet er slått ned og fjernet. Ca. 15 meter nord for denne finnes restene av to betongplattformer, hhv. for lytteapparat og avstandsmåler. Se i Kartet