Lyskasterbrønn Nyland, Bergen

Fra KrigsKart.no

Restene av anlegget lokaliseres på en privat eiendom i Hellebakken 16 B, nær Helleneset friluftsområde. Av anlegget er kun lyskasterbrønnen til stede, alle andre installasjoner er revet i forbindelse med boligbygging. Se i Kartet