Møllergata 19, Oslo

Fra KrigsKart.no

Under andre verdenskrig tok de tyske okkupasjonsmyndighetene umiddelbart anlegget i bruk til sine formål, allerede 10. april ble de første fangene satt inn, britiske statsborgere som var mistenkt for å være hemmelige agenter. Dagen etter ble også de første norske fangene satt inn, for å ha vist forakt for de tyske styrkene. I august 1940 var fengselet utelukkende i bruk som et politisk fengsel for motstandere av det nasjonalsosialistiske styret. Fengselet hadde offisielt sett kapasitet til 145 innsatte, men på det meste satt det 550 innsatte her under krigen. Det var her, på trappa foran Møllergata 19, at Vidkun Quisling overga seg til norske myndigheter etter Tysklands kapitulasjon etter andre verdenskrig. Etter at Politihuset på Grønland sto ferdig i 1978, ble fengselsfløyen revet. Se i Kartet