MKB 1./507 Husøen

Fra KrigsKart.no

Fortet var underlagt artillerigruppe Örlandet og var utrustet med 3 stk 28 cm SKL/45 kanoner med en rekkevidde på nesten 35 km. Batteriet var opprinnelig oppsatt på kysten av Østersjøen under navnet MKB Goeben, men ble i mars 1941 flyttet til Husøya. Selve fortet hadde vært under bygging siden sommeren 1940. I løpet av andre verdenskrig var det over 2000 tyske soldater stasjonert på den lille øya i tillegg til et stort antall krigsfanger som sto for byggingen av mye av fortet. Etter krigens slutt tok det norske kystartilleriet over fortet og det var en stund planlagt at Husøya kystfort skulle inngå i kystartilleriets faste oppsetting. Etter en ulykke under prøveskyting ved kanon 3 der kanonen ble sprengt i fillebiter 21. november 1945, ble de videre planene for Husøya som kystfort i det norske kystartilleriet skrinlagt. Sprengningsulykken kostet de to norske soldatene, fenrik Sigurd A. K. Røssevold og våpensmed Junge livet. I tillegg mistet seks tyske soldater livet, inkludert overløytnant Heitmann. Tre ble hardt skadet. Se i Kartet