MKB 5./504 Skjellanger

Fra KrigsKart.no

Oppsatt med 3 stk 15cm L/50(n) Armstrong kanoner med en rekkevidde på 19 km. Tyskerne overtok byggingen av dette batteriet etter nordmennene i 1940 og batteriet var klart i September samme år. Kanonene var bestilt før første verdenskrig fra England og hadde ligget i 19 år i et skur i Ramsund i Ofoten. Se i Kartet