MW168 Wolkenburg, Transportbåt

Fra KrigsKart.no

Det tyske skipet MW 168 \ Wölkenburg var en arbeidshest for tyskernes sivile transportorganisasjon Transportflotte Speer da hun gikk ned i dypet ved Tønsberg Tønne in 1944. Skipet hadde gjennom årene hatt flere navn, og var også en av de mange tyske skipene tyskernes tenkte å bruke i operasjon Seelöve i 1941, invasjonen av England. Men denne operasjonen ble jo aldri satt iverk, og skipet ble derfor satt til andre oppgaver. Under periode gikk skipet med navnet Motor Wiking 168 og gjorde da tjeneste som frakteskip under Einsatz Wiking, som forklarer navnet. MW skipene var hovedsaklig konfiskerte eller rekvirerte skip fra okkuperte land under det Tredje Riket, og alle skipene fikk navnet MW etterfult av et nummer. Fra historiske kilder kan man se at listingen stoppet ved tallet 190. Med andre ord en ganske imponerende liten flåte. MW 168 var opprinnelig en Hollansk elvelekter som ble konfiskert av det tyske Speerflotte og satt i tjeneste som kystlastebåt. Skipets historie endte da hun strandet den 3. Oktober 1944 nær Tønsberg Tønne i Vestfold fylke. I dag ligger MW 168 på en dybde fra femten til tyve meters dyp ved Blytampgrunnen, stående på kjølen i god stand. Georeferanse er usikker. Se i Kartet