Mannskapsbrakke Langeskogen, Bergen

Fra KrigsKart.no

Brukt av mannskaper tilhørende den tyske hestestallen som lå der sivilforsvarets bygningen ble oppført på 50-tallet. Se i Kartet