Marinebase, Åstveitvågen

Fra KrigsKart.no

Våren og sommeren 1940 opprettet den tyske marinen flere flotiljer for vakt, eskorte og spesialoppdrag i bergensområdet. Flotiljene ble oftest satt opp med krigsbyttefartøy, og kjøpte eller innleide norske fartøy av forskjellig type. Se i Kartet