Maskingeværstilling Casperkollen, Bergen

Fra KrigsKart.no

Stillingen er bygd i tørrmurt naturstein, er ca. 3 meter lang, og i relativt dårlig stand. Stillingen hadde skuddfelt mot Straumevegen. Se i Kartet