Minenraumschiff 26 (MRS 26)

Fra KrigsKart.no

Deutche Kriegsmarines Minenraumschiff 26 har en kort men voldsom og aktiv historie. Skipet ble bygget i Moss på samme tid som søsterskipet MRS 25, planlagt som lasteskip. Under produksjon blir planene endret til å ferdigstille et moderskip for minesveipere istedenfor. På grunn av mange forsinkelser under produksjonen, kommer skipet først i aktiv tjeneste så sent som i juli 1944 etter en kort treningsperiode i Tyskland. Tyskerne var på denne tiden hardt presset på alle fronter og deler av Finnmark var allerede tatt av russerne. Tyskerne trakk seg nå sørover ut av Finnmark, og hadde et stort behov for sjøtransport i dette området. MRS 26 blir nå satt inn i tjeneste med transport av tropper. MRS 26 er tungt utstyrt med luftvernkanoner, og må best anses som en flytende festning. Den 26. oktober angriper russerne skipet med fly mens det ligger i Smalfjorden, men MRS 26 skyter ned to fly uten å ta skade selv. Dagen etter angriper russerne på nytt skipet som nå har kommet seg til Hopseidet. Etter at de har trengt seg igjennom kraftig luftvernild, får russerne inn flere treffere på akterskipet. Skipet er nå sterkt skadet og kapteinen bestemmer seg for å sette skipet på land. Men lekkasjene viser seg å være for store og kort tid etter tipper skipet over og synker på grunt vann. Her blir MRS 26 liggende en kort stund før mannskapet setter skipet i brann så russerne ikke skal få mulighet til å benytte seg av skipet senere. Under det russiske flyangrepet omkommer tretti tyskere. Idag ligger vraket rett inntil hovedveien ved Hopseidet. Vraket er temmelig rasert etter at militæret har fjernet ammunisjon rundt og på vraket, men restene hviler på en komfortabel dybde av null til fjorten meter. Se i Kartet