Minesveiperen M1104 Jan Hubert

Fra KrigsKart.no

På Vestergapet kom konvoien inn tykk tåke som førte til meget dårlig sikt. På grunn av den tykke tåken så førte det til at skipet Aura kolliderte med Jon Hubert. Skipet sto ikke til å redde og sank i havdypet på under fem timer. Mannskapet ble reddet av “Aura”. Skipet ble bygget ved HC Stülcken Sohn i Hamburg som en “Elbe” type tråler (byggenr. 719). Den ble sjøsatt den 14.4.1937 som “Jan Hubert”. Den 27.5.1937 ble Jan Hubert sjøsatt som et fiskefartøy av sin eier Ernst F. Hubert fra Hamburg-Altona. Når den andre verdenskrig brøt ut, ble skipet rekvirert av den tyske marinen. Kriegsmarine ombygde skipet for å tjene som en minesveiper. Det ble satt i vakt som “M 1104” på 22.9.1939 samtidig når 11. Minensuchflottille (1) ble etablert. Denne armadaen besto av åtte minesveipere (“M 1101” – “M 1108”). Frem til 1940 var 11. Minensuchflottille sin oppgave å ivareta oppgaver i Østersjøen.

I januar 1940 ble enheten flyttet til vestkysten av Norge. Under operasjon “Weserübung” i april 1940 hadde det i tillegg til å utføre eskorte oppdrag for tyske konvoier på vei mot Norge med forsyninger til den tyske invasjonen.

Den 8. juli 1941 så var Jan Hubert under kommando av løytnant Walter Meyer, Meyer ble beordret til å eskortere de finske lasteskipene “Aura” og “Luba” som var på vei vestover fra Kristiansand til Stavanger.

På Vestergapet kom konvoien inn tykk tåke som førte til meget dårlig sikt. På grunn av den tykke tåken så førte det til at skipet Aura kolliderte med Jon Hubert. Skipet sto ikke til å redde og sank i havdypet på under fem timer. Mannskapet ble reddet av “Aura”.

Se i Kartet