Minnesmerke, Lademoen, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Minnesmerke over jøder drept under 2. verdenskrig. Merket ble avduket 13. oktober 1947. Det er 3 støtter med navn på 131 drepte. Se i Kartet