Minnesmerke, Mineulykke, Karasjok

Fra KrigsKart.no

En stygg ulykke inntraff den 1. mai 1945, da en mine gikk av under en øvelse ved hotellet i Karasjok. Atten norske soldater døde momentant, og ti ble såret. Av disse døde ytterligere fire i løpet av kort tid. Ulykken skyldtes ukyndig omgang med tennere for miner, noe som førte til at en tenner for personellminer ble montert i en stridsvognmine. Da en person skulle stå på den for å vise at stridsvognminer ikke utløses av et menneskes vekt, gikk minen av (kilde: Wikipedia). Se i Kartet