Minnesmerke, NSB, Oslo S

Fra KrigsKart.no

Minnesmerke satt opp av NSB over falne tjenestemenn i årene 1940-1945. På samme sted er det også minnesmerke over falne fra "Osvald-gruppa". Se i Kartet