Minnesmerke, Sandvollan, Steinkjær

Fra KrigsKart.no

Bauta og minnesmerke reist i 1995 av Inderøy kommune med inskripsjonen "Krogs gård nedbrent etter bombing av tyske fly, 21. april 1940". I april 2010 ble det satt opp en minneplate med tekst "Til minne om soldater fra Lincolshire regiment som falt i kampen for å forsvare et fritt Norge. Ronald Ballaam (20), Harry Prike (21), George Humphrey (20), Georg Roe (22) og Ronald Smith (19). Kampene ved Krogs gård 21. april 1940 var den første trefning mellom britiske og tyske bakkestyrker i andre verdenskrig.» Se i Kartet