Minnesmerke, Singsås, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Minnesmerke ved Singsås kirke over døde fra 2. verdenskrig. Se i Kartet