Minnesmerke, St.hanshaugen, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Haugen som på 1700 tallet var en del av parkanleggene på Rotvoll, ble under krigen benyttet til krigsgravplass for sovjetiske fanger. 43 krigsfanger ble henrettet her. Se i Kartet