Minnesmerke NSB, Oslo

Fra KrigsKart.no

To minnetavler på stedet, den ene over NSB’s tjenestemenn som ga sitt liv og den andre over falne fra Osvald gruppen. Se i Kartet