Molde Fangeleir, Molde

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 80-120. Formål: Grøftearbeid, vedhogst, skogsarbeid. Operativ: 1943-1945. Posisjon er usikker. Se i Kartet