Moonsund, Tankskip

Fra KrigsKart.no

Under invasjonen av Norge i April 1940, trengte den tyske Kriegsmarine diverse støttegrupper for å få gjennomført sine planer. Et av disse behovene ble oppfylt med transport av drivstoff som ble fraktet i tankere av forskjellig størrelse. Flere av disse inngikk i en egen Tankerstaffel som var oppsatt i ledd med operasjon Weserübung. Den 12. April 1940 ble den tyske tankeren Moonsund lokalisert i Skagerak utenfor Larvik av den Britiske ubåten HMS Snapper, og kort tid etter fyrer ubåten av flere skudd med deres dekkskanon. Av besetningen på Moonsund omkom åtte mann, mens seks mann blir tatt som krigsfanger. Vraket av Moonsund er offisiellt ikke funnet, men flere fiskere har mistet garn i området utenfor Larvik. Det antas at vraket hviler på en dybde av mer enn hundre meter. Georeferanse er derfor usikker. Se i Kartet