Motortorpedobåten Sæl

Fra KrigsKart.no

Sæl leverer kraftige treffere på den ene av de fiendtlige skipene, men blir selv kort tid etter truffet i baugen og i det ene kanontårnet. Skadene fører til at skipet trekker seg unna men under tilbaketrekkingen treffer skipet ett skjær. Kaptein og mannskap forlater skipet og kommer seg unna. Motortorpedobåten Sæl var bygget ved den Norske Marines verft i Horten i 1901, og hadde som de fleste andre marinefartøy gjort tjeneste som vaktskip langs kysten og nøytralitetsvakt under den første verdenskrig.

Som en kuriositet deltok Sæl også da Kong Haakon VII beæret en av Norges første offisielle regattaer ved Horten i 1916. Ved utbruddet av den andre verdenskrig var Sæl underlagt den 4 torpedobåtdivisjon sammen med båtene Storm og Brand. På sin siste reise hadde Sæl en besetning bestående av kommandant Gulbrandsen og et mannskap på tyve mann. Den 18 april 1940 får kommandanten på Sæl en muntlig ordre han tror består i at han skal gå ut å oppsøke tre tyske S-båter, men i virkeligheten består ordren i at han skulle trekke seg unna den overlegne fienden.

På ettermiddagen den 18 april åpner Sæl ild mot to tyske S-båter i Onarheimfjorden, og et lite sjøslag finner sted de neste tjue minuttene.

Sæl leverer kraftige treffere på den ene av de fiendtlige skipene, men blir selv kort tid etter truffet i baugen og i det ene kanontårnet, og like etter dukker også et tredje tysk skip opp i horisonten. De fiendtlige skipene angriper nå med torpedoer, men ingen av disse treffer den norske torpedobåten.

Men Sæl er nå skadet og har begynt å ta inn vann og begynner å trekke seg fra trefningen. Under tilbaketrekkingen treffer skipet et skjær og blir stående fast på Aanuglo. Kommandant Gulbrandsen bestemmer seg nå for å forlate skipet, og besetningen med syv skadde kommer seg fra borde uten skader. Senere den samme kvelden forsvinner MTB Sæl i dypet på tjuefem meters dyp. Se i Kartet