Nødlandingsplass, Tromøy, Arendal

Fra KrigsKart.no

Nødlandingsplassen ligger ved Spornesstranda og var omtrentlig 250 meter lang. Det er usikkert om denne noen gang var i bruk, men ifølge kilder skal det ha vært minst én landing her under krigen. Se i Kartet