Nødutgang fjellanlegg, Florø

Fra KrigsKart.no

Nødutgang fra tysk fjellanlegg. Anlegget er todelt, en seksjon for ammunisjonslager, en seksjon til forlegning. Anlegget vart ikke ferdigstilt. Se i Kartet