Nøkkelstilling Kalandseid, Bergen

Fra KrigsKart.no

Forsvarsanleggets meget strategiske plassering for sperring av Osvegen, den viktige framrykningsveien mot Bergen fra sør, indikerer at det ble bygd på et tidlig tidspunkt av krigen. De store minefeltene på begge sider av Osvegen mellom Eidatjørni og Einahaugen, og et annet mot Ertersvågen ble lagt høsten 1944. Se i Kartet