Okslehavn radaranlegg, Kristiansand

Fra KrigsKart.no

Under andre verdenskrig anla tyskerne en lyttestasjon her, et digert radaranlegg som stod i samband med Batteri Vara på Møvig. Hovedkvarteret for radarene lå inne i Murane på Okslehavnvollen. Her var også lasarett (sykestue). Se i Kartet