Oldenburg, Dampskip

Fra KrigsKart.no

I "Den store krigen" i årene 1914 til 1918 ble Tyskland til slutt blokkert fullstendig fra forsyninger og dette medførte sterkt til Tysklands og de alliertes våpenhvile i november 1918. Som et ledd i den tyske marines planer fikk mange sivile skip montert kanoner og mitraljøser, og i årene krigen varte beviste mange slike kamuflerte skip sin betydning mot de allierte handelsflåter. Et av skipene som hadde en slik oppgave var dampskipet Oldenburg. I motsetning til mange andre slike skip, overlevde Oldenburg den første verdenskrig. Etter våpenhvilen ble skipet satt i sivil trafikk igjen, og slik levde den nå et rolig liv frem til utbruddet av den andre verdenskrig. Og igjen ble skipet satt under tjeneste av den tyske marine. Men denne gang fikk den en mer rolig rolle som transportskip. I krigsårene under den andre verdenskrig gikk Oldenburg nærmere tyve ganger i transport oppdrag langs Norges kyst, og siste reis skulle ende i mars 1945. Utenfor Vadheim i Sognefjorden blir skipet oppdaget av britiske Bristol Beaufightere og angrepet med raketter og bomber den 7. April 1945. Tyskerne besvarer angrepet med intensiv luftvernild, men skipet slipper ikke unna angrepet. Noe senere synker det en gang så stolte Oldenburg på førti meters dyp. Av besetningen blir kun en tysker skadet, og de rusisske krigsfangene som var ombord kommer fra angrepet uten å omkomne. Heller ingen av de britiske fly blir skutt ned under dette "Anti-shipping" oppdraget. I dag ligger vraket av Oldenburg på styrbord side godt intakt på en dybde av 25 til 75meters dyp med hekken som dypeste punkt. Vraket befinner seg ca. femti meter fra land rett utenfor brygga der hun ble senket. Se i Kartet