Operasjon Alphabet

Fra KrigsKart.no

Nå begynte planleggingen med å sende hangarfartøy til Nord-Norge igjen. Dette for å hente blandt annet de to engelske skvadronene som var stasjonert på Bardufoss. Ca. 24.000 mann ble sendt med forskjellige fartøyer fra Harstad til England. Operasjonen var en farlig og risikofylt militær operasjon, noe som var en grunnene til at engelskmennene prøvde å holde planen skjult for nordmennene lengst mulig. Det var med tungt hjerte at nordmennene så at forsterkningsstyrkene i landsdelen ble trukket ut. (tekst fra "Karoline kaller Kari" av Bjørnar Nicolaisen) Se i Kartet