Operasjon Mardonius, Oslo

Fra KrigsKart.no

De fire førstnevnte padlet i kano fra Bleikøya inn til Oslo havn i ly av mørket og festet magnetiske miner (limpets) på tyske skip mens de lå ved kai. De returnerte deretter med kano til Ljan lenger inn i Bunnefjorden. Jacobsen, som arbeidet ved Akers mekaniske verksted, festet tilsvarende miner på skip inne på verftet. Det ble festet miner på syv skip, men bare tre skip ble alvorlig skadet: «Ortelsburg» (3 800 bruttoregistertonn) ble senket, «Tugela» (5 800 bruttoregistertonn) fikk skader og slagside, og en oljelekter ble senket. De andre minene gikk enten ikke av eller ble funnet og uskadeliggjort av tyskerne. Sigurd Jacobsen ble senere arrestert for annet motstandsarbeid og tilsto etter tortur sin rolle i operasjonen. Han ble henrettet i Trandumskogen 14. oktober 1943. Se i Kartet