Ore Fangeleir, Farsund

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 600-1200. Formål: Arbeid på flyplassen, steinknuseri. Operativ: uk. Rundt 1600 russere ble holdt i fangenskap på Lista og i Farsund av tyskerne. På Lista var det fangeleirer i Marka, på Ellenes og Ore. Vinteren 1943 døde mer enn 50 russere av dysenteri i fangeleiren i Marka. 171 russere ligger begravd på kirkegården i Vanse. Se i Kartet