PT 275, 291, 412 Torpedobåter

Fra KrigsKart.no

USA produserte under den andre verdenskrig et stort antall av disse lettbygde torpedobåtene, og båtene gjorde tjeneste over hele verden. Senere modeller av denne typen ble også brukt under Korea krigen og Vietnam krigen. Tre av disse båtene som ble bygget under den andre verdenskrig endte sine dager i Varangerfjorden etter å ha engasjert tyske konvoier. PT-275 / TK-212 ble senket av tyske vaktbåter utenfor Sturskjær den 9 april 1944. PT-291 / TK-217 ble senket av samme årsak nesten en måned senere den 8 mai 1944 utenfor Kiberg, og PT-412 / TK- 239 forsvant i dypet den 15 juli 1944 etter å ha blitt engasjert av tyske vaktbåter utenfor Sture-Ekkerøy. Vrakene av disse båtene er ikke funnet enda, men lite gjenstår nok av disse båtene som var bygget i tre. Georeferanse er derfor ikke korrekt. Se i Kartet