Polsmohulen, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Polsmohulen ligger øst for Østmarkbukta. Følger man en sti ned fra Ladestien finner man inngangen til bunkeren som ble sprengt ut av tyskerne. Den er omtrent 100 meter innover i fjellet og var benyttet som depot for mat og ammunisjon, men også tilfluktsrom. Se i Kartet