Pumpehus, Knatterudbekken

Fra KrigsKart.no

For å få vann opp til vannbassenget som lå helt oppe ved jernbanelinja, ble det gravd og sprengt en vanngrøft fra denne pumpestasjonen. Vannledningen var laget av ”tubusrør” (et trerør omspunnet med kraftig ståltråd). Pumpestasjonen var ikke ferdig til bruk da krigen sluttet. Både vannkummen, grøfta som ble sprengt og pumpehuset er godt synlige fortsatt (2018). Omtrent midt mellom bekken og vannbassenget er det godt synlig en kum for vannet. Denne kummen ligger like ved grunnmuren til den sydøstre brakka. Planen var å få innlagt vann til samtlige brakker i brakkeleiren. (kilde: Kulturminnekart.no)

Se i Kartet