Radarstasjon, Rørvik

Fra KrigsKart.no

Radar av typen Freya. Tilhørte "Stellung Walnuß", Luftwaffe. I kildene er det noe usikkert på nøyaktig plassering, posisjon er derfor usikker. Se i Kartet