Radarstasjon 2, Dyrland, Karmøy

Fra KrigsKart.no

Radar av typen Wurzburg-Riese. Tilhørte "Stellung Frauenschuh", Luftwaffe. På jordet noen hundre meter rett sør finner man restene etter kontroll senteret (pr. 2021). Se i Kartet