Radarstasjon 2, Linesøya

Fra KrigsKart.no

Radar av typen Wurzburg-Riese. Tilhørte "Stellung Tanne", Luftwaffe. I området finner man flere ruiner etter brakker, radio sentral og stillinger. Se i Kartet