Radiostasjon, Bråtan

Fra KrigsKart.no

Under andre verdenskrig fikk en av Milorgs fem radiostasjoner, PIPIT, en base på Bråtan. Stasjonen sendte og mottok meldinger i forbindelse med våpenslipp i 1945. PIPIT ble aldri oppsporet av tyskerne. Se i Kartet