Ravneberg sambandssentral, Bergen

Fra KrigsKart.no

Iflg. tysk dokumentasjon var dette hovedkvarteret til marinens sambandssjef, eller Marine Nachrichten Offizier. Hovedkvarteret lå trolig i fjellanlegget under brakken på Ravneberget. Se i Kartet