Rige Fangeleir, Kristiansand

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 10-12. Formål: . Operativ: . Posisjon er usikker. Se i Kartet