Rigel, Fangetransportskip

Fra KrigsKart.no

Rigel ble under den andre verdenskrig satt i tjeneste med transport, men ble grunnet det harde presset mot tyskerne mot slutten av krigen satt under tysk kommando i 1944. Rigel ble mye brukt under evakueringen av Finnmark, og var på sin siste reise tildelt en stor mengde serbiske og russiske krigsfanger, samt norske og tyske straffefanger. Totalt befant det seg 2838 mennesker ombord på skipet da konvoi 410 som Rigel var del av ble angrepet av allierte fly den 27.november 1944 utenfor Helgelandskysten. Konvoien ble om morgenen angrepet av 16 fly som var sendt fra de britiske hangarskipene som lå ute i Atlanteren, og konvoi 410 som besto av Rigel og Korsnes, støttet av de militære båtene V-6308 og NT-04 besvarte angrepet med luftvernild, men ble raskt satt ut av spill. Rigel blir nå i løpet av kort tid truffet av maskinkanonild og bomber og tar umiddelbart fyr. Kapteinen forsøker å sette skipet på land for å redde skipet, men det er dypt vann under kjølen og akterskipet begynner å synke. Mannskapet jobber intenst på midtskipet for å sette livbåtene på vannet, men skipet synker så raskt at de må oppgi forsøket og hoppe på sjøen. Totalt omkommer 2571 mennesker på Rigel! Også Korsnes blir under angrepet truffet av bomber og blir landsatt brennende ikke langt unna Rigel. Samme skjebne lider NT-04, mens V-6308 blir fullstendig revet i filler i det voldsomme angrepet, men flyter fremdeles. I ettertid anses dette som den største skipskatastrofe i Skandinavia noensinne. Vraket av Rigel befinner seg idag på østsiden av Rosøya ved Sandnessjøen på en dybde av to til trettifem meters dyp. Skipet ble i 1975 hugd opp av Høvding Skipsopphugging så vraket er ikke spesielt intakt lenger på de grunne dybdene. Se i Kartet