Rustkammeret, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Rustkammeret er et hærmuseum som vektlegger Trøndelags militære historie. I tillegg tar utstillingene for seg hjemmestyrkenes aktivitet i regionen under andre verdenskrig. Museet holder til i Erkebispegården, rett ved siden av Nidarosdomen i Trondheim sentrum. Se i Kartet