Südmeer, Depotskip

Fra KrigsKart.no

Det tyske depotskipet Südmeer ble senket av russiske fly 14.oktober 1944 nordvest for Nordkapp. Vraket av Südmeer hviler i i åpent vann, med akterdelen på tre hundre meters dyp, delvis nedgravd i sjøbunnen, nordøst for Sværholtklubben mellom Porsangerfjord og Laksefjord. Baugseksjonen av skipet har ikke blitt funnet. Se i Kartet