Samband, Kystad, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Kystad var et militært støttepunkt med 13 tunge maskingeværstillinger i 1945. Her var sambandssentral med brakker, garasjer og verksted, to fjellanlegg i Kystadhaugen ved Kystad Vestre; østre og vestre (telefonsentral). Fra 1943 til 1945 ble flere hus ved krysset Kystadvegen/ Odd Husbys veg og i Granlivegen rekvirert for tysk bruk, bla. for tyske sentralborddamer. Se i Kartet